Kaligrafie neboli psané písmo může být způsobem výtvarného vyjádření stejně jako kresba nebo plastika. Písmo se tak stává nejen nositelem informace, ale i dílem, na které se rádi dívame.

Věnuji se psanému písmu a jeho možnostem. Zajímá mne tvarové bohatsví psané latinky, ať už se jedná o psaní historické nebo moderní. Kaligrafie může být ztvárněním literárního textu, ale umožňuje také vytvořit výtvarnou kompozici složenou ze znaků či částí písma, kdy není účelem čitelnost, ale výtvarné pojetí.

Z psaného písma lze vytvořit značku, obálku knihy nebo vinětu na víno. Ručně nadepsaný diplom, pozvánka nebo vizitka na dveře jsou něco zcela jiného než výtisk z tiskárny počítače. Zápisy v pamětních knihách, psané ex libris nebo novoročenka důstojně reprezentují majitele u obchodních partnerů. Ale psaná gratulace nebo čestné uznání udělá radost naprosto každému obdarovanému. Vzhledem k tomu, že se zabývám také historií písma, mohu vytvořit faximile, tedy papírovou nebo pergamenovou kopii historické knihy nebo listiny.